Форум Сучасної Сім'ї
в рамках проєкту "Рівність як основа української ідентичності"

2020
рік, Київ
Цей веб-сайт став можливим завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії в рамках проекту «Рівність сьогодні: від локального до глобального виміру», який виконує Громадська організація "Інсайт". Погляди, висловлені в цій публікації, належать автору(-ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.